Zapoj se do diskuse na téma "Živý, nebo umělý stromek?"! KLIK

Vánoční koledy

Hajej, nynej, Ježíšku - text + mp3

5. listopadu 2008 v 17:00 | Věrča
1. Hajej, nynej, Ježíšku,
Ježíšku, pučíme ti kožíšku.
Budeme té kolíbati,
Abys moh' libě pospati,
Hajej, nynej, Ježíšku,
Pučíme ti kožíšku.

2. Hajej, nynej, miláčku,
Miláčku, mariánský synáčku.
Budeme té kolíbati,
Abys moh' libě pospati,
Hajej, nynej, miláčku,
Mariánský synáčku
Byla cesta, byla ušlapaná - text + mp3

5. listopadu 2008 v 16:54 | Věrča
Byla cesta, byla ušlapaná,
kdo ju šlapal, kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.

Postřetla ju tam svatá Alžběta,
kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá?

Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora.

Nechoď sestro, nechoď do kostela,
povídajú, povídajú,
že porodíš syna.

Máš ho zrodit na ty slavné hody,
když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody.

A co by to za novina byla,
kdyby panna, kdyby panna
syna porodila.

Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody.

Není ptáčka, není křepelice,
samé zimy, samé zimy,
samé metelice.

Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.
Den přeslavný jest k nám přišel - text + mp3

5. listopadu 2008 v 16:43 | Věrča
(pozn.: je tam více slok)

1. Den přeslavný jest k nám při-šel v němž má býti každý ve - sel
Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce!

2. Dítě se nám narodi - lo proroctví se naplni - lo
Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce!

3. Kriste tvoje naroze - ní ať je nám všem ku spase - ní
Radujme se veselme se v tomto no - vém ro-ce!Půjdem spolu do Betléma - text + mp3

2. listopadu 2008 v 20:13 | Věrča
Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.

Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, ...

A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, ...Štědrej večer nastal - text

2. listopadu 2008 v 20:01 | Věrča

Štědrej večer nastal,štědrej večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.


Paní mámo vstaňte,paní mámo vstaňte,
koledy nam dejte,koledy nam dejte.


Paní máma vstala,paní máma vstala,
koledy nám dala,koledy nám dala.

Veselé vánoční hody - text + mp3

2. listopadu 2008 v 19:52 | Věrča
1) Veselé vánoční hody, zpívejte s dítky koledy, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko, o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.

2) Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo nahé a nic nemáš, děťátko! Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo nahé a nic nemáš, děťátko!

3) Přišli chudí pastuškové, zpívali jsou chvály nové; vítej nám, andělský králi, tebe jsme z dávna žádali, děťátko! Vítej nám, andělský králi, tebe jsme z dávna žádali, děťátko!

4) My s nimi také zpíváme, k betlémské chýši spěcháme, vítej, milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko! Vítej, milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko!

Pásli ovce valaši - text + mp3

25. září 2008 v 16:13 | Věrča

Pásli ovce valaši při betlémské salaši. Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal.
Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najděte. A on leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách.
Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá. Hajej, dadej, synu můj, svatý Josef pěstoun Tvůj.
Maria se starala, kde by plének nabrala. Šla, utrhla z růže květ, ovinula celý svět.

Dej Bůh štěstí - text + mp3

25. září 2008 v 16:08 | Věrča
Dej bůh štěstí tomu domu
my zpíváme pánu bohu
malému děťátku kristu jezulátku
dnes v betlémě narozenému
on rozdává štědrovničky
jabka , hrušky i trojníčky
za naše zpívání
za koledování
dej nám pán bůh své požehnání

Narodil se Kristus Pán - text

23. září 2008 v 15:41 | Věrča
Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se, z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...
Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...
Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...
Boží Syn se vtělil, veselme se, aby hříšné spasil, radujme se. Z života...
Z nebe na zem sstoupil, veselme se, aby nás vykoupil, radujme se. Z života...
Chudý s námi bydlel, veselme se, zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života...
Ponížení přijal, veselme se, by nám nebe získal, radujme se. Z života...
Pánem jsa všech pánů, veselme se, snášel pro nás hanu, radujme se. Z života..
Syn jsa Boha Otce, veselme se, dán jest zemské Matce, radujme se. Z života...

Tichá noc - text + mp3

23. září 2008 v 15:40 | Věrča

Tichá noc, svatá noc
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.


Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišed s jasnosti v pastýřů stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
"Vám je dnes spasitel dán,
přišel Kristus Pán."

Tichá noc, svatá noc!
Ježíšku na líčku
boží láska si s úsměvem hrá,
zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá,
vstříc mu vděčně plá.

Jak jsi krásné neviňátko - text

23. září 2008 v 15:31 | Věrča
Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko, před tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé nožičky, já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.
Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají, slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! S tebou se loučíme, Bohu poroučíme.
 
 

Reklama